Start a discussionΟι &laquo;Πυραμίδες&raquo; Σκουπιδιών της Ζακύνθου, ένα απεχθές &laquo;αξιοθέατο&raquo;<br /><a href="https://zantenewstime.gr/wp-content/uploads/2018/01/%CE%9B%CE%99%CE%92%CE%91%CE%A3-%CE%A3%CE%A4%CE%A1%CE%91%CE%93%CE%93%CE%99%CE%94%CE%99%CE%91-2-%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE.jpg" rel="nofollow">https://zantenewstime.gr/wp[&hellip;]CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE.jpg</a><br /><br />Οι εξελίξεις στην περιοχή Λίβας του Βραχίωνα Ζακύνθου είναι ραγδαίες τον τελευταίο χρόνο καθώς μετά την έγκριση της χρηματοδότησης της Ενδιάμεσης Λύσης έχουν προκηρυχτεί κι ανατεθεί μελέτες, έχουν υπογραφεί συμβάσεις έργων και υποέργων παρά τα προβλήματα με τις άδειες και τις κατασκευαστικές προχειρότητες και παραβάσεις που γίνονται σε σχέση με όσα ορίζουν τα σχέδια τήρησης όρων περιβαλλονικής προστασίας.<br />..<br />Μέσα σε αυτό το προβληματικό και συγκρουσιακό σκηνικό με παράλληλες διαμαρτυρίες και μηνύσεις για τις αυθαιρεσίες παραβάσεις και προχειρότητες, έχει ξεκινήσει η απόθεση και δεματοποίηση σύμμεικτων σκουπιδιών στον Λίβα και έχουν αρχίσει να στήνονται οι πρώτες &laquo;πυραμίδες&raquo; με τα απεχθή ογκώδη δεμάτα πάνω στο βουνό, με κίνδυνο να καταρρεύσουν, να παρασυρθούν από ρέματα και να διαλυθούν από τις ακραίες καιρικές συνθήκες και την υψηλή θερμοκρασία το καλοκαίρι, οδηγώντας μοιραία τη περιοχή σε απόλυτη χωματερή …μια χωματερή που θα ΄ναι πολύ δύσκολο να ελεχθεί εξαιτίας του ιδιόμορφου ορεινού τοπίου …<br /><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;Τελικά καθώς θα μπαίνουμε στην τουριστική περίοδο του 2019 με την κατακόρυφη αύξηση του παραγώμενου όγκου σκουπιδιών, διαφαίνεται καθαρά το αδιέξοδο που θα μπλοκάρει όλα τα επακόλουθα Σχέδια για την Τελική Προγραμματισμένη Λύση Μονάδας ΧΥΤΥ και Βιολογικής Επεξεργασίας στο Λίβα Ζακύνθου .<br /><br /><br />.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;Εστιάζοντας σε όλα αυτά τα στοιχεία πολλά από τα οποία εντάσσονται στα πλαίσια των δραστηριοτήτων /αρμοδιοτήτων της οργάνωσης/υπηρεσίας σας, ζητούμε τη συνδρομή σας σχετικά με τις ενέργειες που μπορούν νομίμως να γίνουν, για τον έλεγχο της κατάστασης στην συγκεκριμένη περιοχή και πληροφόρηση για τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής αλλά και των υπόγειων υδάτων και τα ευρωπαικά όργανα στα οποία θα μπορούσαμε να απευθυνθούμε ώστε να αποτρέψουμε την καταπάτηση και διατάραξη των ευαίσθητων αυτών οικολογικά και γεωλογικά περιοχών …<br /><br /><br />Τhe &laquo;Garbage Pyramids&raquo; οf Zakynthos, an abhorent &laquo;sight&raquo;<br /><br />The developments in the Liva area on Vrachion of Zakynthos ( Greece) have been rapid in the last year as after the approval of the Interim Solution financing, projects and subcontracts have been procured and awarded, despite the problems with the permits and construction complications and infringements in relation as defined by the plans for compliance with environmental protection requirements.<br />..<br />In this problematic and collusive setting, with parallel protests and lawsuits for arbitrary violations and scandals, the deposition and batching of mixed rubbish has begun in Lebanon and the first &quot;pyramids&quot; have begun to be built with the abhorrent bulky bundles on the mountain, risk of collapsing, being dragged by streams and being dissolved by the extreme weather conditions and high temperature in the summer, leading fatally the area to an absolute landfill ... a dump that will be very difficult to check due to the peculiar mountain landscape ...<br /><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;Finally, as we enter the tourist season of 2019 with a steady increase in the volume of garbage produced, it is clear that the deadlock will block all subsequent Plans for the Final Planned Solution for Landfill and Biological Processing Unit in Lebanon, Zakynthos.<br /><br /><br />.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;By focusing on all of these elements, many of which are part of your organizations / service's activities / responsibilities, we ask for your assistance regarding the actions that can be taken legally, to check the situation in the area, and provide information to organizations protection of wildlife and groundwater and European bodies to which we could address in order to prevent the perturbation and disturbance of these sensitive ecological and geological areas ...<br />...
cyn in