– or –
Please login or register to participate.
Discussion
.
OIKOSOS Apr 02, 2019 06:42 PM
Start a discussionΟι «Πυραμίδες» Σκουπιδιών της Ζακύνθου, ένα απεχθές «αξιοθέατο»
https://zantenewstime.gr/wp[…]CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE.jpg

Οι εξελίξεις στην περιοχή Λίβας του Βραχίωνα Ζακύνθου είναι ραγδαίες τον τελευταίο χρόνο καθώς μετά την έγκριση της χρηματοδότησης της Ενδιάμεσης Λύσης έχουν προκηρυχτεί κι ανατεθεί μελέτες, έχουν υπογραφεί συμβάσεις έργων και υποέργων παρά τα προβλήματα με τις άδειες και τις κατασκευαστικές προχειρότητες και παραβάσεις που γίνονται σε σχέση με όσα ορίζουν τα σχέδια τήρησης όρων περιβαλλονικής προστασίας.
..
Μέσα σε αυτό το προβληματικό και συγκρουσιακό σκηνικό με παράλληλες διαμαρτυρίες και μηνύσεις για τις αυθαιρεσίες παραβάσεις και προχειρότητες, έχει ξεκινήσει η απόθεση και δεματοποίηση σύμμεικτων σκουπιδιών στον Λίβα και έχουν αρχίσει να στήνονται οι πρώτες «πυραμίδες» με τα απεχθή ογκώδη δεμάτα πάνω στο βουνό, με κίνδυνο να καταρρεύσουν, να παρασυρθούν από ρέματα και να διαλυθούν από τις ακραίες καιρικές συνθήκες και την υψηλή θερμοκρασία το καλοκαίρι, οδηγώντας μοιραία τη περιοχή σε απόλυτη χωματερή …μια χωματερή που θα ΄ναι πολύ δύσκολο να ελεχθεί εξαιτίας του ιδιόμορφου ορεινού τοπίου …


   Τελικά καθώς θα μπαίνουμε στην τουριστική περίοδο του 2019 με την κατακόρυφη αύξηση του παραγώμενου όγκου σκουπιδιών, διαφαίνεται καθαρά το αδιέξοδο που θα μπλοκάρει όλα τα επακόλουθα Σχέδια για την Τελική Προγραμματισμένη Λύση Μονάδας ΧΥΤΥ και Βιολογικής Επεξεργασίας στο Λίβα Ζακύνθου .


.
   Εστιάζοντας σε όλα αυτά τα στοιχεία πολλά από τα οποία εντάσσονται στα πλαίσια των δραστηριοτήτων /αρμοδιοτήτων της οργάνωσης/υπηρεσίας σας, ζητούμε τη συνδρομή σας σχετικά με τις ενέργειες που μπορούν νομίμως να γίνουν, για τον έλεγχο της κατάστασης στην συγκεκριμένη περιοχή και πληροφόρηση για τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής αλλά και των υπόγειων υδάτων και τα ευρωπαικά όργανα στα οποία θα μπορούσαμε να απευθυνθούμε ώστε να αποτρέψουμε την καταπάτηση και διατάραξη των ευαίσθητων αυτών οικολογικά και γεωλογικά περιοχών …


Τhe «Garbage Pyramids» οf Zakynthos, an abhorent «sight»

The developments in the Liva area on Vrachion of Zakynthos ( Greece) have been rapid in the last year as after the approval of the Interim Solution financing, projects and subcontracts have been procured and awarded, despite the problems with the permits and construction complications and infringements in relation as defined by the plans for compliance with environmental protection requirements.
..
In this problematic and collusive setting, with parallel protests and lawsuits for arbitrary violations and scandals, the deposition and batching of mixed rubbish has begun in Lebanon and the first "pyramids" have begun to be built with the abhorrent bulky bundles on the mountain, risk of collapsing, being dragged by streams and being dissolved by the extreme weather conditions and high temperature in the summer, leading fatally the area to an absolute landfill ... a dump that will be very difficult to check due to the peculiar mountain landscape ...


   Finally, as we enter the tourist season of 2019 with a steady increase in the volume of garbage produced, it is clear that the deadlock will block all subsequent Plans for the Final Planned Solution for Landfill and Biological Processing Unit in Lebanon, Zakynthos.


.
   By focusing on all of these elements, many of which are part of your organizations / service's activities / responsibilities, we ask for your assistance regarding the actions that can be taken legally, to check the situation in the area, and provide information to organizations protection of wildlife and groundwater and European bodies to which we could address in order to prevent the perturbation and disturbance of these sensitive ecological and geological areas ...
...
Replies (2)
EEA Apr 03, 2019 01:21 PM
Dear M. ‘Oikosos’,

Thank you for contacting the European Environment Agency (EEA).

The EEA produces reports on the state and trends of the environment in Europe in its attempt to improve the environment and move towards sustainability in Europe.

Please be aware that European environmental legislation is beyond the EEA’s working remit. The EEA neither sets nor enforces environmental policies and has no mandate for providing legal or technical assistance for complaints relating to environmental legislation, and no powers of investigation related to the issue you raise in your email. Unfortunately, therefore, we are not able to help you.

Under the Treaty establishing the European Community, the European Commission is responsible for ensuring that European Community law is correctly applied. Anyone may lodge a complaint with the European Commission against a European Member State about any measure, which is considered to be incompatible with Community law. However, to be admissible, a complaint has to relate to an infringement of Community law by a Member State.

You may contact the Directorate-General for the Environment of the European Commission directly http://ec.europa.eu/environment/contact/form_en.htm, or register a complaint at http://ec.europa.eu/[…]/complaints_en.htm. See also http://ec.europa.eu/environment/legal/law/complaints.htm.

You may also contact the unit dealing with complaints in the Directorate General for the Environment of the European Commission at the following address:

Mr. Aurel Ciobanu-Dordea
Director "Implementation, Governance and Semester"
DG Environment
European Commission
200 rue de la Loi
BE-1049 Bruxelles

Regarding your specific complaint, we suggest in the first instance to contact your local authority and/or your Ministry for the Environment, Energy and Climate Change. You might also want to consult with the Aegean Energy and Environment Agency (http://www.aegean-energy.gr/en/contact.php).

I hope this information may be useful to you.

Kind regards,
EEA Enquiry Service
OIKOSOS Apr 17, 2019 08:45 PM
Ευχαριστώ για την απάντησή σας και για τις πληροφορίες επικοινωνίας που μου παρείχατε.
Η ανάρτηση αυτή είναι η 2 κατά σειρά που έχω κάνει στο διαδικτυακό αυτό τόπο.
Πρίν 2 χρόνια είχα κάνει μια ακόμη ανάρτηση σχετική με το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμάτων στο νησί μας .
Οι αναρτήσεις αυτές είναι μια ατομική πρωτοβουλία που στοχεύει μέσω της δημοσιοποίησης του προβλήματος σε ευρωπαικό επίπεδο να ευαισθητοποίησει και να ασκήσει πίεση σε αυτοδιοικητικούς φορείς που εμπλέκονται στη διαχείριση των απορριμάτων γενικά και ιδιαιτέρως στο εγκεκριμένο από το 2016 Τοπικό Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης.
Στόχος επίσης των αναρτήσεων είναι να ασκηθεί πιέση σε περιβαλλοντικούς φορείς που δρούν στο νησί μας προκειμένου να προχωρήσουν στις κατάλληλες νόμιμες δράσεις σε ευρωπαικό επίπεδο ώστε να δοθεί μια λύση στη δρομολογούμενη με μεγάλο οικολογικό και υγειονομικό ρίσκο διαχείριση η οποία μάλιστα χρηματοδοτείται από ευρωπαικά κονδύλια..
Δεδομένης της έξαρσης της σεισμικότητας στο νησί μας το τελευταίο εξάμηνο
( έχουν καταγραφεί δεκάδες σεισμικές δονήσεις της τάξης των 1,5 - 4 Ρίχτερ) η κατάσταση στην εν λόγω περιοχή στο Λίβα του Βραχίωνα με την υψηλή σεισμική επικινδυνότητα, γίνεται ακόμη πιο κρίσιμη.
Ευελπιστούμε ότι θα γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες ώστε να μπει τέλος στο οικολογικό και υγειονομικό έγκλημα που συντελείται και να αποφευχθούν τα χειρότερα….

Thank you for your reply and for the contact information you provided me.
This post is the second in the order I've made on this web site.
Two years ago I had made another post about the problem of waste management on our island.
These posts are an individual initiative that aims to raise awareness and pressure on self-government bodies involved in waste management in general and particularly in the Local Integrated Management Program approved by the 2016.


The aim of the posts is also to exert pressure on environmental actors operating on our island to take appropriate legal action at European level to provide a solution to the routed management with ecological and sanitary risk that is futhermore funded by European funds.
Given the elevation of seismicity on our island in the last six months(there have been dozens of seismic vibrations of 1.5 to 4 Richter), the situation in this area in Livas of Brachionas, with high seismic hazard, is even more critical.
We hope that the right actions will be taken to end the ecological and health crime that is happening and to avoid the worst ....

 
Loading