– or –
Please login or register to participate.
Discussion
.
OIKOSOS Sep 18, 2017 05:37 AM
Ο άλυτος γρίφος της δυσοσμίας σε ένα δήμο που φέρει το
όνομα < Εύοσμος>

Στην Ελλάδα, στο Δήμο Κορδελιού -Ευόσμου στη Θεσσαλονίκη, έχει γίνει αληθινό φάντασμα τα τελευταία δύο χρόνια η ατμοσφαιρική ρύπανση, συνοδευόμενη με ασφυκτική δυσοσμία ( οσμή γκαζιού και πετρελαίου, όπως μαρτυρούν οι κάτοικοι της περιοχής ) μια δυσοσμία που κάνει μαρτυρική την καθημερινότητα των χιλιάδων κατοίκων της περιοχής ουσιαστικά καταπατώντας το θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα τους για καθαρό αέρα …
…βέβαια το πρόβλημα με την δυσοσμία δεν είναι καινούριο …ξεκινά από την εποχή της εγκατάστασης στην περιοχή των διυλιστηρίων που σήμερα ανήκουν στον όμιλο της ΕΛΠΕ…τα τελευταία όμως χρόνια το πρόβλημα εντείνεται σε σημείο να υπάρξουν οργανωμένες κι εκτεταμένες αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας…
.. ..για την κατάσταση έχουν γίνει καταγγελίες και έχουν διαταχθεί εισαγγελικές έρευνες το 2016 για την διερεύνηση της αιτίας της δυσοσμίας …αν και άτυπα έχουν στοχοποιηθεί οι εγκαταστάσεις της ΕΛΠΕ , χωρίς όμως να υπάρχουν συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία .. προς το παρόν οι υποψίες των πολιτών απλώς μένουν μετέωρες και αστήριχτες με το πρόβλημα να συνεχίζει προκλητικά να υφίσταται….
…. αλλεπάλληλες συσκέψεις, συζητήσεις και επαφές κυβερνητικών, δήμου και περιφέρειας με την εταιρεία αλλά και ανοικτά δημοτικά συμβούλια με κεντρικό θέμα την δυσοσμία δεν φαίνεται να έχουν οδηγήσει σε λύση του προβλήματος, καθώς η εταιρεία αποποιείται κάθε ευθύνη ….
…. οι περιπολίες που διοργάνωσε ο δήμος για τον εντοπισμό της αιτίας της δυσοσμίας, η δημιουργία Κίνησης Πολιτών για συγκέντρωση κι αξιολόγηση των καταγγελιών των πολιτών για τα «επεισόδια» δυσοσμίας και την καταγραφή του τόπου και του χρόνου εμφάνισης τους, καθώς και η πρωτοβουλία του δήμου για ανάθεση των μετρήσεων σε ειδική εταιρεία, αποτελεί οργανωμένη αντίδραση που έχει εντείνει ακόμη περισσότερο τις σχέσεις τοπικής κοινωνίας και εταιρείας.

 Η εταιρεία από την πλευρά της μοιάζει να θέλει να κατευνάσει τα πνεύματα και να δείξει καλή θέληση με δευτερεύουσες δράσεις στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης… προχώρησε μέχρι και στην χρηματοδότηση της αγοράς σύγχρονου εξοπλισμού στην περιοχή προκειμένου να υπάρξουν μετρήσεις των επικίνδυνων ρύπων.. αλλά βέβαια χωρίς να υπάρχει η παραμικρή εγγύηση ότι οι μετρήσεις θα είναι αξιόπιστες .. και επομένως χωρίς να έχει καταφέρει να κερδίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών, που την θεωρούν υπεύθυνη για την δυσοσμία και την ρύπανση στην πόλη τους …

…έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος μετά από τις επίσημες κατεγγελίες στις εισαγγελικές αρχές ,,,πορίσματα των εισαγγελικών ερευνών δεν έχουν βγει ,,οι μετρήσεις που είχαν ανατεθεί σε ιδιωτική εταιρεία καθυστερούν για ανεξήγητους λόγους και η δηλητηρίαση μιας πόλης 100.000 κατοίκων παραμένει ακόμη τυπικά ένας δυσεπίλυτος γρίφος, ενώ ουσιαστικά η αιτία είναι καταφανής …ζητάμε τις συστάσεις σας για τις κινήσεις που θα μπορούσαν να γίνουν σε ευρωπαικό επίπεδο ,, που και πώς μπορούν να γίνουν καταγγελίες και να ασκηθούν κατάλληλες πιέσεις για την επίλυση του προβλήματος ….

========================================================================


The puzzling puzzler of stench

In Greece, in the Municipality of Kordelio - Evosmos in Thessaloniki, atmospheric pollution, accompanied by suffocating stench (gas and oil odor, as witnessed by the residents of the area), has become intense over the last two years, which makes the daily lives of the thousands of residents in the region violating their fundamental human right to clean air ... of course the problem with odor is not new ... starts from the time of installation in the area of the refineries that currently belong to the Hellenic Company Oil Petroleum ... in the last few years the problem has been intensifying to the point where organized and widespread reactions of the local community ...
.. .. for the situation, complaints have been made and prosecutions have been ordered in 2016 to investigate the cause of the malady ... although the ELPE facilities have been targeted informally, but there is no concrete evidence. for the time being the suspicions of citizens are just mute and insane with the problem of continuing to provocatively ....
... successive conferences, discussions and contacts of government, municipalities and regions, as well as open municipal councils with a central theme of malice, do not seem to have led to a solution to the problem as the company disclaims any responsibility ....
... the patrols organized by the municipality to identify the cause of the malady, the creation of Citizens 'Movement for the gathering and evaluation of citizens' complaints about the "episodes" of maliciousness and the recording of their place and time of occurrence, as well as the municipality's initiative for assignment of measurements to a specific company is a more organized response and has further intensified the relationships of local society and company ...

 For its part, the company seems to want to quench the spirits and show goodwill with secondary actions in the framework of corporate social responsibility ... proceeded even to the financing of the purchase of measuring equipment in the area in order to measure the hazardous pollutants .. but of course without there is the slightest guarantee that the measurements will be reliable .. and therefore without having managed to gain the confidence of the citizens who consider it responsible for the odor and pollution in their city ...

... almost a year has passed since the formal prosecution of the Prosecutor's Office, the results of the prosecution have not come out, the measurements assigned to a private company are delayed for unexplainable reasons, and the cause the toxic poisoning of a city of 100.000 citizens is still typically one a puzzling puzzler, while the cause is obvious ...
…. we ask for your recommendations on the moves that could be made at European level, where and how complaints can be made and appropriate pressures to solve the problem ....
Replies (3)
EEA Sep 18, 2017 12:18 PM
Hello,

Thank you for contacting the European Environment Agency (EEA).

Your email to EEA Forum has been forwarded to the EEA Enquiry Service.

The EEA produces reports on the state and trends of the environment in Europe in its attempt to improve the environment and move towards sustainability in Europe.

Please be aware that European environmental legislation is beyond the EEA’s working remit. The EEA neither sets nor enforces environmental policies and has no mandate for providing legal or technical assistance for complaints relating to environmental legislation, and no powers of investigation related to the issue you raise in your email. Unfortunately, therefore, we are not able to help you.

Under the Treaty establishing the European Community, the European Commission is responsible for ensuring that European Community law is correctly applied. Anyone may lodge a complaint with the European Commission against a European Member State about any measure, which is considered to be incompatible with Community law. However, to be admissible, a complaint has to relate to an infringement of Community law by a Member State.

Regarding your specific complaint, we would suggest in the first instance to contact your local, regional and/or national authorities.
You may also contact the Directorate-General for the Environment of the European Commission directly (http://ec.europa.eu/environment/contact/form_en.htm), or register a complaint at http://ec.europa.eu/[…]/complaints_en.htm).
See also http://ec.europa.eu/environment/legal/law/complaints.htm

You may also contact the unit dealing with complaints in the Directorate General for the Environment of the European Commission at the following address:

Mr. Aurel Ciobanu-Dordea
Director "Implementation, Governance and Semester"
DG Environment
European Commission
200 rue de la Loi
BE-1049 Bruxelles

I hope this information may be useful to you.

Kind regards,
OIKOSOS Sep 19, 2017 10:22 AM
Ευχαριστώ για την ανταπόκριση και για τις συστάσεις και παραπομπές σας σε ειδικές διαδικτυακές διευθύνσεις ..
…σχετικά με τις εθνικές αρχές, όπως σημειώνεται στην αναφορά μου ( την οποία κάνω ως απλός πολίτης με προσωπική ευθύνη, χωρίς να εκπροσωπώ κάποια κίνηση ή φορέα ),είναι ενήμερες εδώ και πολύ καιρό για το πρόβλημα , έχουν γίνει καταγγελίες επαφές και συσκέψεις με την εταιρεία η οποία επιμένει να αρνείται κάθε ευθύνη για την κατάσταση .. και η δηλητηρίαση δυστυχώς συνεχίζεται ,, με τα επεισόδια διαφυγής αερίων ρύπων να εντείνονται και να πολλαπλασιάζονται και με τους κατοίκους ανήμπορους να κάνουν κάτι δραστικό απλά να διαμαρτύρωνται και να αναγκάζονται να κλείνουν πόρτες και παράθυρα για να μην εισβάλλουν οι αποπνιχτικές οσμές στο σπίτι τους …έχουμε μια πόλη 100.000 κατοίκων σε κατασταση τοξικής δηλητηριώδους ομηρίας ..ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΜΑΣ ΟΙΚΟ ΣΕ ΑΠΕΙΛΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝ ΤΑ ΜΑΥΡΑ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΓΗΣ …

Thank you for your response and for your recommendations and referrals to special web addresses.
... on the national authorities, as noted in my petition (which I make as a simple citizen with personal responsibility, without representing any move or body), have been aware of the problem for a long time, contacts and meetings have been reported a company that insists on denying any responsibility for the situation ... and poisoning is unfortunately continuing, with the episodes of escape of gaseous pollutants intensifying and multiplying and with the helpless residents can not doing anything just to complain and to they are forced to close doors and windows to prevent the smell of smells in their home ...
.... we have a city of 100,000 inhabitants in a state of toxic hostage ... AND GENERALLY GREECE ΤΗREATENINING BY THE COMPANIES PROCESSED AND TRAVELING THE BLACK POOLS OF THE EARTH

Ευχαριστώ για την ανταπόκριση και για τις συστάσεις και παραπομπές σας σε ειδικές διαδικτυακές διευθύνσεις ..
…σχετικά με τις εθνικές αρχές, όπως σημειώνεται στην αναφορά μου ( την οποία κάνω ως απλός πολίτης με προσωπική ευθύνη, χωρίς να εκπροσωπώ κάποια κίνηση ή φορέα ),είναι ενήμερες εδώ και πολύ καιρό για το πρόβλημα , έχουν γίνει καταγγελίες επαφές και συσκέψεις με την εταιρεία η οποία επιμένει να αρνείται κάθε ευθύνη για την κατάσταση .. και η δηλητηρίαση δυστυχώς συνεχίζεται ,, με τα επεισόδια διαφυγής αερίων ρύπων να εντείνονται και να πολλαπλασιάζονται και με τους κατοίκους ανήμπορους να κάνουν κάτι δραστικό απλά να διαμαρτύρωνται και να αναγκάζονται να κλείνουν πόρτες και παράθυρα για να μην εισβάλλουν οι αποπνιχτικές οσμές στο σπίτι τους …έχουμε μια πόλη 100.000 κατοίκων σε κατασταση τοξικής δηλητηριώδους ομηρίας ..ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΜΑΣ ΟΙΚΟ ΣΕ ΑΠΕΙΛΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝ ΤΑ ΜΑΥΡΑ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΓΗΣ …

Thank you for your response and for your recommendations and referrals to special web addresses.
... on the national authorities, as noted in my petition (which I make as a simple citizen with personal responsibility, without representing any move or body), have been aware of the problem for a long time, contacts and meetings have been reported a company that insists on denying any responsibility for the situation ... and poisoning is unfortunately continuing, with the episodes of escape of gaseous pollutants intensifying and multiplying and with the helpless residents can not doing anything just to complain and to they are forced to close doors and windows to prevent the smell of smells in their home ...
.... we have a city of 100,000 inhabitants in a state of toxic hostage ... AND GENERALLY GREECE ΤΗREATENING BY THE COMPANIES PROCESSED AND TRAVELING THE BLACK POOLS OF THE EARTH ... 
Loading