– or –
Please login or register to participate.
.
 
+

OIKOSOS Ο άλυτος γρίφος της δυσοσμίας σε ένα δήμο που φέρει το
όνομα < Εύοσμος>

Στην Ελλάδα, στο Δήμο Κορδελιού -Ευόσμου στη Θεσσαλονίκη, έχει γίνει αληθινό φάντασμα τα τελευταία δύο χρόνια η ατμοσφαιρική ρύπανση, συνοδευόμενη με ασφυκτική δυσοσμία ( οσμή γκαζιού και πετρελαίου, όπως μαρτυρούν οι κάτοικοι της περιοχής ) μια δυσοσμία που κάνει μαρτυρική την καθημερινότητα των χιλιάδων κατοίκων της περιοχής ουσιαστικά καταπατώντας το θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα τους για καθαρό αέρα …
…βέβαια το πρόβλημα με την δυσοσμία δεν είναι καινούριο …ξεκινά από την εποχή της εγκατάστασης στην περιοχή των διυλιστηρίων που σήμερα ανήκουν στον όμιλο της ΕΛΠΕ…τα τελευταία όμως χρόνια το πρόβλημα εντείνεται σε σημείο να υπάρξουν οργανωμένες κι εκτεταμένες αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας…
.. ..για την κατάσταση έχουν γίνει καταγγελίες και έχουν διαταχθεί εισαγγελικές έρευνες το 2016 για την διερεύνηση της αιτίας της δυσοσμίας …αν και άτυπα έχουν στοχοποιηθεί οι εγκαταστάσεις της ΕΛΠΕ , χωρίς όμως να υπάρχουν συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία .. προς το παρόν οι υποψίες των πολιτών απλώς μένουν μετέωρες και αστήριχτες με το πρόβλημα να συνεχίζει προκλητικά να υφίσταται….
…. αλλεπάλληλες συσκέψεις, συζητήσεις και επαφές κυβερνητικών, δήμου και περιφέρειας με την εταιρεία αλλά και ανοικτά δημοτικά συμβούλια με κεντρικό θέμα την δυσοσμία δεν φαίνεται να έχουν οδηγήσει σε λύση του προβλήματος, καθώς η εταιρεία αποποιείται κάθε ευθύνη ….
…. οι περιπολίες που διοργάνωσε ο δήμος για τον εντοπισμό της αιτίας της δυσοσμίας, η δημιουργία Κίνησης Πολιτών για συγκέντρωση κι αξιολόγηση των καταγγελιών των πολιτών για τα «επεισόδια» δυσοσμίας και την καταγραφή του τόπου και του χρόνου εμφάνισης τους, καθώς και η πρωτοβουλία του δήμου για ανάθεση των μετρήσεων σε ειδική εταιρεία, αποτελεί οργανωμένη αντίδραση που έχει εντείνει ακόμη περισσότερο τις σχέσεις τοπικής κοινωνίας και εταιρείας.

 Η εταιρεία από την πλευρά της μοιάζει να θέλει να κατευνάσει τα πνεύματα και να δείξει καλή θέληση με δευτερεύουσες δράσεις στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης… προχώρησε μέχρι και στην χρηματοδότηση της αγοράς σύγχρονου εξοπλισμού στην περιοχή προκειμένου να υπάρξουν μετρήσεις των επικίνδυνων ρύπων.. αλλά βέβαια χωρίς να υπάρχει η παραμικρή εγγύηση ότι οι μετρήσεις θα είναι αξιόπιστες .. και επομένως χωρίς να έχει καταφέρει να κερδίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών, που την θεωρούν υπεύθυνη για την δυσοσμία και την ρύπανση στην πόλη τους …

…έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος μετά από τις επίσημες κατεγγελίες στις εισαγγελικές αρχές ,,,πορίσματα των εισαγγελικών ερευνών δεν έχουν βγει ,,οι μετρήσεις που είχαν ανατεθεί σε ιδιωτική εταιρεία καθυστερούν για ανεξήγητους λόγους και η δηλητηρίαση μιας πόλης 100.000 κατοίκων παραμένει ακόμη τυπικά ένας δυσεπίλυτος γρίφος, ενώ ουσιαστικά η αιτία είναι καταφανής …ζητάμε τις συστάσεις σας για τις κινήσεις που θα μπορούσαν να γίνουν σε ευρωπαικό επίπεδο ,, που και πώς μπορούν να γίνουν καταγγελίες και να ασκηθούν κατάλληλες πιέσεις για την επίλυση του προβλήματος ….

========================================================================


The puzzling puzzler of stench

In Greece, in the Municipality of Kordelio - Evosmos in Thessaloniki, atmospheric pollution, accompanied by suffocating stench (gas and oil odor, as witnessed by the residents of the area), has become intense over the last two years, which makes the daily lives of the thousands of residents in the region violating their fundamental human right to clean air ... of course the problem with odor is not new ... starts from the time of installation in the area of the refineries that currently belong to the Hellenic Company Oil Petroleum ... in the last few years the problem has been intensifying to the point where organized and widespread reactions of the local community ...
.. .. for the situation, complaints have been made and prosecutions have been ordered in 2016 to investigate the cause of the malady ... although the ELPE facilities have been targeted informally, but there is no concrete evidence. for the time being the suspicions of citizens are just mute and insane with the problem of continuing to provocatively ....
... successive conferences, discussions and contacts of government, municipalities and regions, as well as open municipal councils with a central theme of malice, do not seem to have led to a solution to the problem as the company disclaims any responsibility ....
... the patrols organized by the municipality to identify the cause of the malady, the creation of Citizens 'Movement for the gathering and evaluation of citizens' complaints about the "episodes" of maliciousness and the recording of their place and time of occurrence, as well as the municipality's initiative for assignment of measurements to a specific company is a more organized response and has further intensified the relationships of local society and company ...

 For its part, the company seems to want to quench the spirits and show goodwill with secondary actions in the framework of corporate social responsibility ... proceeded even to the financing of the purchase of measuring equipment in the area in order to measure the hazardous pollutants .. but of course without there is the slightest guarantee that the measurements will be reliable .. and therefore without having managed to gain the confidence of the citizens who consider it responsible for the odor and pollution in their city ...

... almost a year has passed since the formal prosecution of the Prosecutor's Office, the results of the prosecution have not come out, the measurements assigned to a private company are delayed for unexplainable reasons, and the cause the toxic poisoning of a city of 100.000 citizens is still typically one a puzzling puzzler, while the cause is obvious ...
…. we ask for your recommendations on the moves that could be made at European level, where and how complaints can be made and appropriate pressures to solve the problem ....

Rating
0
Last discussed by EEA
Sep 21, 2017 11:13 AM
+

HendrikF Possibility of marketing a controlled substance that depletes the ozone layer

Our company recycles / treats several different kinds of wastes, e.g. chlorofluorocarbons and solvents containing halogens.
The permission from our local authority also includes the permit to treat 1,1,1-trichloroethane, which is as you may know an ozone depleting substance subject to Regulation (EC) No 1005/2009. According to this regulation the placing on the market and the use of controlled substances shall be prohibited.
However there is an exception for feedstock users, as you can see in the Commission Implementing Decision of 18 December 2013 determining quantitative limits and allocating quotas for substances controlled under Regulation (EC) No 1005/2009 of the European Parliament and of the Council on substances that deplete the ozone layer, for the period 1 January to 31 December 2014 (
http://eur-lex.europa.eu/Le[…]L:2013:353:0074:0082:EN:PDF).

A company from a fairly new eastern European member state has large quantities 1,1,1-trichloroethane which we are interested in treating at our facilities. Unfortunately the sale of recycled 1,1,1-trichloroethane is generally prohibited in the European Union.
My question now is the following:
Is it possible to sell recycled 1,1,1-trichloroethane to companies which have allocated import quotas for 1,1,1–trichloroethane in accordance with Regulation (EC) No 1005/2009?
Or are those feedstock users only allowed to import controlled substances from outside the European Union?

Thanks in advance and kind regards

Rating
0
Last discussed by EEA
Feb 14, 2014 09:50 AM
Rating
0
Last discussed by EEA
Nov 13, 2014 11:12 AM
+

jefhelderweert Hello, this is a question towards the EEA- WASTE DIVISION

From : LET'S DO IT ! BELGIUM 2014 WASTE CAMPAIGN
 , civic initiative

SUBJECT : info-evening in ANTWERPEN-BELGIUM : INVITATION to EEA

Our civic initiative, LET'S DO IT ! BELGIUM ; organises an info evening in ANTWERPEN/BELGIUM on friday, JUNE 13th , about the illegal
 waste issue, and its negative impact on
 the environment. ( the plastic soup in the ocean )

LET'S DO IT ! BELGIUM is the Belgian 'wing' of the international LET'S DO IT ! WORLD -movement which originated in ESTONIA in 2008.
On May 3 , 2008 more than 50.000 volunteers participated in a national CLEANUP in Estonia in which 10.000 tons of waste was removed from forests and road sides.
This started a movement which is now active in more than a hundred countries.
See : www.letsdoitworld.org
and
www.letsdoitbelgium.be and www.facebook.com/letsdoitbelgium

During the EU-initiative LET'S CLEAN UP EUROPE , last Month of May , LDI-BELGIUM
was also co-coordinator of the campaign in Belgium.

Aim of the information evening
1. To give an overview of the CLEANUP-action in a few European Countries .

2. To have a panel discussion about the way forward in dealing with the waste issue.
LDI-BELGIUM is confirmed that the best option would be the Introduction of refund money for plastic and aluminium food and drink packages throughout the whole EU.

Question and invitation to EEA -WASTE DEPARTMENT :
would someone from your staff be able and willing to give a general introduction about this matter to a non-scientifically trained audience ?
Also participating in a final debate with Belgian -politicians is a part of the programme.

We realise this invitation arrives relatively late, but we do hope that someone in your staff would have some time free in his / her agenda.

Looking forward to your reply.

Best greetings
Jef Helderweert
LET'S DO IT ! BELGIUM campaign team

Rating
0
Last discussed by EEA
Jun 12, 2014 08:46 AM
 
Loading